Hauptindex
Bestellung - Grammatik Preisinformation Bestellung – Spiel
 
 


Fass die Grammatik an

– en kort vej til grammatisk forståelse


Forord Indholdsfortegnelse Tanker bag konceptet Billede af 26 spil

Sammenhæng mellem spil og bogSpiloversigt Spilvejledning Kursus

Artikel i »Wissenswert« (nr. 49/dec 2022)


 

BOG KURSUS SPIL OG SPILVEJLEDNING

»Fass die Grammatik an« består af en kortfattet grammatik (indholdsfortegnelse) og en spillekasse med 26 spil (spiloversigt). Til spillene medfølger en udførlig vejledning med anvisninger, estimeret tidsforbrug og forslag til arbejdsmetoder som fx individuelt arbejde, par- eller gruppearbejde, differentieret undervisning og stationslæring. Kig venligst nærmere i spilvejledningen for at lære spillene at kende.

Grammatikken og spillene kan anvendes hver for sig, men er tænkt sammen og henviser til hinanden.

     

Forfatterne afholder kurser, hvor de fortæller om, hvordan spillene og bogen bruges både hver for sig og sammen.

På kurserne informerer de om tankegangen bag spillene. Derudover gives forslag til differentiering, stationslæring, progression, variation mv.

Se mere i kursuskalenderen.