Hauptindex
Index Bestellung Preisinformation
 
 
DAS LEBEN DER ANDEREN
 
 
VORWORT


Hvad sker der med mennesket og de menneskelige relationer i et samfund med stærkt begrænsede muligheder for at ytre sig og bevæge sig frit? I løbet af det socialistiske DDRs 40årige historie valgte de styrende instanser efterhånden at lade målet hellige midlet i en grad, så det allestedsnærværende hemmelige politi, Stasi og dets udspionerende hjælpere, de såkaldte „informelle Mitarbeiter“(IM) havde hånd i hanke med alt og alle, altid klar til diskret og effektiv afretning og afstraffelse af gøren og laden, der ikke passede systemet. Ingen kunne efterhånden vide sig sikker: Var kæresten mon en IM’er, var lærerendet, eller var det nu arbejdskollegaen?
Efter den bølge af „Ostalgie“-film, der fulgte i kølvandet på murens fald og DDRs opløsning som stat, er „Das Leben der Anderen“ den første tyske spillefilm, der for alvor retter dødsstødet mod et samfund primært opbygget på kontrol, overvågning og angiveri. Man kunne spørge, hvorfor først nu? Dertil svarer hovedrolleindehaveren Ulrich Mühe i et interview: „Måske havde vi brug for at få grinet af, før vi tog livtag med de mere alvorsfulde emner“.

Til tonerne af Beethovens „Mondscheinsonate“ opstod hos filmdebutanten Florian Henckel von Donnersmarck idéen til „Das Leben der Anderen“ om den partitro hemmeligt aflyttende Stasi-officer Wiesler, der via hovedtelefonen overrumples af smuk musik, smuk poesi, smuk kærlighed hos „de andre“, et mistænkt kunstnerpar, alt sammen i stærk kontrast til hans eget trøstesløse liv i Stasi-institutioner og i „Plattenbau“-lejligheden, hvor lejlighedsvis købekærlighed er eneste krydderi. Da Wiesler tilmed opdager, at hans indsats i virkeligheden går ud på at skaffe en minister fri adgang til den smukke kvindelige del af det mistænkte kunsterpar, forvandles den ellers iskolde ekspert i nedbrydende afhøringer af systemets modstandere langsomt til „ein guter Mensch“. Besværgende siger han til sig selv: „Nur das eine Mal!“; men sådan går det ikke. Det farlige dobbeltspil er begyndt. Der er ingen vej tilbage.

Udgivelsen er tæt gloseret og kan anvendes på A og B-niveau. Den er forsynet med et ›Anhang‹ med bl.a. autentiske vidnesbyrd fra tidligere indsatte i Stasifængslet i Hohenschönhausen, og der er desuden medtaget en historisk tidstavle samt en oversigt over ›dramatis personae‹.
På hjemmesiden - www.tyskforlaget.dk - er der udarbejdet tekstnære spørgsmål til filmens dialogliste, og der er forskellige typer kreative og mere overordnede tematiske opgaver til dialoglisten og filmen, ligesom der findes realkommentarer og weblinks.

„Das Leben der Anderen“ rummer med sine mange lag oplagte samarbejdsmuligheder med fag som historie, samfundsfag, musik, mediefag og psykologi.

Marianne Steen Larsen og Ruth Eidseth Rebernik
Maj 2007