Hauptindex
Index Leseprobe Preisinformation
 
 
DER ZAUBERSPIEGEL
Märchen und andere fabelhafte Geschichten
 


FORORD

Eventyr... Allerede ordet selv har en magisk klang og får steder og figurer til at dukke op som har været med os siden barndommen. Sådan er det for os, sådan var det for vores bedsteforældre, sådan er det for millioner af mennesker andre steder i verden. Eventyr og fabler er blevet fortalt og genfortalt i alle kulturer og til alle tider, fordi de beretter om det vigtigste i tilværelsen: liv og død, glæde og sorg, kærlighed og had, godt og ondt.

Med det foreliggende udvalg af eventyr, fabler og heraf inspirerede fortællinger har vi netop villet vise at genren er tidløs og spænder vidt. Det omfatter derfor både det folkeligt fortalte og det kunstnerisk prægede fra brødrene Grimm og Novalis til Roland Kübler og Jakob Arjouni. Eventyrets særlige univers, der kobler det realistiske og fantastiske og gør det muligt på samme tid at more og belære, har inspireret os og ligger bag tilrettelæggelsen af bog og tilknyttede opgaver. At lade gamle kalkmalerier illustrere teksterne ligger i naturlig forlængelse heraf.

Tekstudvalget er inddelt i forskellige afdelinger, så man kan koncentrere sig om læsning af én, men man kan selvfølgelig også kombinere på tværs og lave sine egne sammenstillinger. Vi har primært haft 2.g og 3.g (stx, hhx og htx) i tankerne som målgruppe, men nogle tekster kan læses allerede i 1.g. Det giver mulighed for at byde på smagsprøver tidligt i forløbet og vende tilbage til en uddybende læsning med de sværere tekster senere. For den særligt interesserede lærer og klasse ligger der baggrundstekster på Tyskforlagets hjemmeside, fx uddrag af brødrene Grimms forord til de forskellige eventyrudgaver, ligesom man dér finder forskelligt andet materiale, fra tekstnære spørgsmål til kreative, sammenfattende og perspektiverende opgaver.

Teksterne kan selvsagt læses i deres egen ret og inden for tyskfagets egne rammer, men de egner sig også til tværfagligt samarbejde med fx dansk, psykologi og andre fremmedsprog, ligesom der oplagt vil kunne samarbejdes med billedkunst og historie om de illustrerende kalkmalerier og deres univers.

Brønshøj og Værløse
Leif Christophersen og Angela Homann