Hauptindex
Index Aufgabenindex Preis und Bestellung
 
 
Unterwegs im Wirtschaftsleben
 
Vorwort


Mange danskere har i deres skoletid fået tysk galt i halsen som følge af en tilgang til sproget, der blev opfattet som uovervindelig kompliceret.
Det vil vi gerne bidrage til at få rettet op på ved at give kursisten en ny tilgang til tysk. Unterwegs im Wirtschaftsleben er designet som et indføringskursus for handelsskolens studerende og for medarbejdere i erhvervslivet, som ønsker at få styr på deres tyskfærdigheder. Målet er, at kursisterne/de studerende skal "klædes på" til at kunne referere et sammenhængende hændelsesforløb og deltage i en samtale.

På engelsk og på dansk er ordstillingen i sig selv betydningsbærende. Tysk derimod er bundet sammen af nogle markeringer, som kaldes kasus. Dermed taler man om tysk som et kasussprog. Kasusstrukturen er genial. Den skaber variationsmuligheder og tydeliggør forholdet til handlingen, fx hvem, der gør hvad. Men forudsætning for at opnå fordelene er naturligvis, at den talende kender 'spillereglerne' for kasussprog. Det er netop fremstillingen af disse 'spilleregler' vi ønsker at forenkle, så de kommer til at udgøre et hurtigt fungerende styresystem for sætningskonstruktionen; et redskab man kan anvende umiddelbart under samtalen.

Vi vil tegne den sproglige sammenhæng. Med udgangspunkt i cirklen giver vi en optisk fremstilling af sætningens struktur. Cirklen udtrykker handlingen i sætningen. Omkring handlingen samler sæt-ningens øvrige elementer sig i optiske felter, der svarer til den funktion, som de enkelte sætningselementer udfylder i handlingen. Fordelen ved denne struktur er, at den talende kan 'se' sætningen for det indre øje og dermed slipper for at skulle foretage en tung grammatisk analyse for at kunne udtrykke sig nogenlunde korrekt.

Undervisningsmaterialet i denne øvebog følger den sproglige fremstilling i Funktionsgrammatik, del 1, som du finder på Tyskforlagets hjemmeside. De otte hovedtekster og en del af øvelsesteksterne bliver indtalt som WMA-filer. Du kan downloade dem fra Tyskforlagets hjemmeside og afspille dem på din PC eller MP3 afspiller. Dermed får du den korrekte udtale og intonation i øret, og du kan anvende lydfilerne som facitliste til dine øvelsestekster. Øvelsesteksterne bliver indtalt i et langsomt, men dog autentisk fortællende taletempo, så der er optimal mulighed for at anvende dem som korrektionsgrundlag. På hjemmesiden finder du en bred vifte af supplerende materialer, klar til udskrift på din printer til indsats i gruppearbejder og rollespil. Desuden foreligger der en række PowerPoint præsentationer til brug i den introducerende undervisning.

Dette undervisningsmateriale er designet til anvendelse i handelsskolen, såvel i ungdomsuddannelserne som på kursuslinjen. Desuden kan det anvendes til selvstudier, når fremstillingen i Funktionsgrammatikken læses sideløbende. Indlæringen optimeres naturligvis af en fælles oplevelse ved brug i en læsegruppe eller i undervisning, ledet af en lærer/instruktør.

Målet med fremstillingen er at øve de sproglige funktioner, så sprogbrugeren opbygger et optisk helhedsbillede af kasus: Når der optræder et forholdsord, styrer det kasus; er der intet forholdsord, styres kasus fra cirklen/handlingen.

Med funktionsgrammatikken skabes der mulighed for at opfange den følelsesmæssige dimension i den sproglige struktur, som den indfødt talende oplever. Der etableres en direkte adgang til de signaler, der ligger
i tysk. Vi ønsker dig god fornøjelse med Unterwegs im Wirtschaftsleben.

Mårslet og Skanderborg 2012

Sven Erik Bruun og Ria Pedersen