Hauptindex
Index
Leseprobe
Inhalt
 
 
DER TUNNEL
 
FORORD
 


Berlinmurens opførelse og fald er uden tvivl de to vigtigste hændelser i nyere tids tyske historie. Uden et kendskab til Tysklands deling, modsætningsforholdet mellem de politiske systemer m.m. er det ikke blot vanskeligt at forstå den tyske historie, men også hele det moderne Europas.
Fra vore elevers synsvinkel ligger disse begivenheder tilbage i en fjern fortid, og det er ikke let for dem at forstå, hvilke konsekvenser det havde både for den historiske og den samfundsmæssige udvikling samt for det enkelte menneske, der befandt sig i det historiske krydsfelt.

En mulig genvej til at forstå denne komplekse problematik er at leve sig ind i enkelte menneskers individuelle skæbne. Derfor er det så oplagt i tyskundervisningen at arbejde med tekster, der beskriver historiens indvirkning på menneskeskæbner - fiktive såvel som autentiske.

Manuskriptet til „Der Tunnel“ er inspireret af autentiske hændelser (den berømte 145 m lange tunnel, der gik fra Bernauer Straße i vest til Schönholzer Straße i øst), og det viser mennesker, der kom i klemme, da muren blev bygget, og hvis liv som følge heraf tog en drastisk vending.

Filmen er besat med fremragende skuespillere, som det er lykkedes at formidle de sammensatte personer i deres desperate kamp mod systemet i en sådan grad, at flere siden er blevet hædret med priser netop for disse roller.

Filmen er elementært spændende og desuden krydret med diverse kærlighedshistorier, så filmen er trods sin tematiske dybde også fængslende og underholdende. Det sidste kunne være en af forklaringerne på den meget store positive respons, vi har fået på filmen fra vore elever, der ligeledes har givet udtryk for, at netop denne film har givet dem stor indsigt i Berlinmurens historie og betydning for samtidens tyskere.

Vi synes derfor, at filmen er meget velegnet til udgivelse - ikke mindst set i lyset af gymnasiereformen, da emnet i udpræget grad lægger op til tværfaglig projektorienteret undervisning.

Bogen er meget tæt gloseret, og den kan derfor bruges på et tidligt tidspunkt i undervisningen på fortsætterniveau, men af hensyn til den påkrævede baggrundsviden, der bl.a. kan tilegnes gennem kommentarerne i margen eller på vores hjemmeside, er det måske mere udbytterigt at anvende bogen på et senere tidspunkt i undervisningen på fortsætterniveau.

Morten Aronsson Olsen og Susanne Vestergaard
København 2004