Hauptindex
Index Aufgabenindex Preisinformation
 
 
SCHULD
 
Vorwort


"Schuld" indeholder ti fortællinger af den tyske forsvarsadvokat og forfatter Ferdinand von Schirach. Der er tale om et udvalg fra originaludgaven, der kom i 2010 under titlen "Schuld. Stories". Efter de ti fortællinger følger et afsnit om Ferdinand von Schirach.

Ferdinand von Schirachs fortællinger er i en anmeldelse blevet sammenlignet med haiku-digte. Sammenligningen bunder i kombinationen af knaphed i udtrykket og tyngde i stoffet, men også i den distancerede og nøgtert iagttagende holdning, som von Schirach deler med haiku-digterne. Selv om von Schirach skriver på baggrund af kriminalsager, han selv har ført som forsvarsadvokat, afholder han sig konsekvent fra enhver form for personlig eller moralsk stillingtagen. Ved slutningen af von Schirachs usminkede og til tider makabre fortællinger står man ofte tilbage med et dirrende spørgsmålstegn, som det kendes fra haiku-digtene.

Som titlen "Schuld" antyder, er der tale om fortællinger om mennesker, der på forskellige måder gør sig skyldige i lovens forstand. Der er alt lige fra brave samfundsstøtter, der begår kollektiv voldtægt mod en ung pige, til hårdkogte narkohandlere med blod på hænderne og ensomme husmødre, for hvem lovovertrædelsen bliver et værn mod tomheden. Det, der gør von Schirachs fortællinger til mere end blot kriminalfortællinger i almindelig forstand, er dog, at begrebet skyld i lovens forstand problematiseres. At skyld er andet og mere end love og paragraffer, erfarer den unge og nybagte advokat allerede efter den første større retssag, han som forsvarsadvokat har ført sammen med en tidligere studiekammerat. Fortællingen "Volksfest" slutter med en beskrivelse af de to velklædte advokater med deres meget nye dokumentmapper. De er helt tavse, da de sidder i toget på vej hjem. "Wir wussten, dass wir unsere Unschuld verloren hatten und dass das keine Rolle spielte… Wir waren erwachsen geworden, und als wir ausstiegen, wussten wir, dass die Dinge nie wieder einfach sein würden." Von Schirachs historier er skæbnefortællinger, der foruden det kriminalistiske rummer stof til eftertanke over de liv og skæbner, han er blevet konfronteret med gennem sit arbejde.

Den knappe fortællestil og enkle syntaks gør fortællingerne sprogligt overkommelige. Glosseringen er tæt, og nogle af teksterne kan læses meget tidligt i gymnasie- og hf-forløbet. Et udvalg af de lidt kortere tekster har således været anvendt allerede i slutningen af 1.g, hvor eleverne har meldt særdeles positivt tilbage i forbindelse med evalueringen. Det skyldes bl.a., at historierne rummer spændings- og overraskelsesmomenter, der appellerer til elevernes læselyst, ligesom skyld og skæbne er et oplagt udgangspunkt for en videre diskussion senere i forløbet. Von Schirachs problematisering af retfærdighedsbegrebet er en udfordring og en provokation for den skarpe retfærdighedsfølelse, som vores elever stadig har i behold.
På Tyskforlagets hjemmeside ligger forskelligartede opgaver, der understøtter undervisningen og arbejdet med teksterne. Opgaverne er redigerbare, så de kan tilpasses det fokus, man har valgt i sin undervisning.

 

København, februar 2013
Uffe Hartvig Larsen