Hauptindex Index  Bestilling
 

FORORD

Mange tysklærere, der underviser på B- eller C-niveau på de gymnasiale uddannelser, føler et tydeligt behov for korte, lettere, skønlitterære tekster. Her har vi samlet 20 tekster, deraf 6 digte, som vi håber dækker det behov for enkelt, inspirerende stof af nyere dato til tyskundervisningen.

Inden for målområdet har vi inddelt teksterne i 3 grupper: De lettere (L), de mellemste (M) og de sværere (S).

Ikke alle teksterne har et univers, der er umiddelbart genkendeligt for eleverne. Netop derfor kan de appellere til fantasien og i kombination med bogens billeder være med til at fremvise knap så kendte sider af de tysksprogede landes kultur i bred forstand.
Vores kriterier for udvælgelse har været, at teksterne skal vække elevernes interesse og give dem lyst til at ytre sig på tysk, kort sagt at materialet kan lægge op til tolkning og diskussion.

Til undervisningen har vi udarbejdet mundtlige og skriftlige opgaver, der er anbragt bag i bogen. Opgaverne er forsynet med et bogstav, der angiver, hvilken af følgende 5 typer der er tale om:
E (= Einstieg/Entlastung) Disse opgaver er tænkt dels som en igangsætter af tematisk art, dels som hjælp til at lette den sproglige forståelse af de lidt sværere tekster,
A = tekstnære opgaver, som skal sikre elevens primære forståelse af motiv og tema,
B = frie opgaver med tilknytning til teksten,
C = opgaver af generel karakter, som er uafhængige af tekstgrundlaget og som appellerer til elevernes selvstændige sprogproduktion og til perspektivering af temaet,
D = opgaver med sprogligt-grammatisk indhold.

Nogle af opgaverne har vi valgt at lægge ud på Internettet på Tyskforlagets hjemmeside,
- fordi de indeholder skemaer, der skal udfyldes,
- fordi de er så omfangsrige, at de vil betyde en mærkbar fordyrelse af bogen, eller
- fordi der er tale om Einstieg-opgaver, som eleverne ikke skal kende på forhånd.
Desuden får eleverne lejlighed til at styrke deres kompetence i at bruge IT.
Opgaverne på nettet er her markeret med : .
Nogle af teksterne er indholdsmæssigt beslægtede, og på side 64 bringer vi forslag til læsning i emnekredse. Teksterne er gloseret uafhængigt og kan altså også læses i den rækkefølge, som holdet og læreren ønsker.
Bogen indeholder tekster af forfattere fra Schweiz, Tyskland og Østrig, og alle bliver præsenteret med en kort biografi på bogens webside.
Vi takker lic. phil. Verena Stössinger for værdifuld hjælp med korrekturlæsning og kritisk gennemgang af sproget.

December 2001
Nanna Bjargum, Leif Christophersen, Inger Blum Petersen, Lis Østerberg