Hauptindex
Index Bestellung  Preisinformation
 
 
LESElANDSCHAFTEN
 


»Leselandschaften« indeholder tre temaer: »Zeit«, »Familie« og »Gutes und Böses«. Titlerne på temaerne er overordnede og rummelige, og de spejler den mangfoldighed, der er i både temaer og tekster. Hver temakreds indledes med en tekst, der giver en særlig introduktion til temaet. På den måde får eleverne mulighed for at reflektere over og forholde sig overordnet til temaerne, inden arbejdet med de litterære tekster går i gang. De indledende tekster giver rig mulighed for diskussioner, der yderligere kan forberede arbejdet med teksterne og forsyne eleverne med indblik i og holdninger til de tre temakredse.
Bogens titel refererer til tyskundervisningens dannelsestradition og den litterære kontekst, antologiens temaer indgår i. Teksterne er hovedsageligt moderne og fra de seneste 10 år. Der er lagt vægt på, at der både er kortere og længere tekster i hvert tema, så der er mulighed for både at snuse til temaet og fordybe sig i det. De længere tekster kan næsten antage karakter af mindre værker, og de passer således ind i den tidsmæssige virkelighed, der er efter den seneste gymnasiereform.

Teksterne i »Leselandschaften« forholder sig forskelligt til temaerne, og der er lagt vægt på, at de har dybde og litterær værdi. Forfatterne er alle estimerede og spiller en rolle på den litterære scene. I teksterne er der desuden flere afsæt til at stifte yderligere bekendtskab med forskellige aspekter af »Landeskunde«. Stort set alle tekster har en eller flere referencer, der peger på betydelige begivenheder inden for kultur, historie, politik og geografi. Derudover optræder der i teksterne en række vigtige personligheder, som er med til at portrættere fremtrædende profiler i de tysksprogede lande. Der henvises i bogen til yderligere beskæftigelse med »Landeskunde« via bogens hjemmeside.
»Leselandschaften« er illustreret med værker af kendte tyske billedkunstnere. Fra en anden kunstnerisk vinkel giver billederne dermed en ekstra dimension til den tekst og det tema, de indgår i. Billederne supplerer på den måde antologiens tekster og temaer, samtidig med at de viser karakteristiske sider af tysk kultur. Tilsammen udgør tekster og billeder et bud på den dannelse, tyskundervisningen formidler.

»Leselandschaften« henvender sig til elever fra 3. semester i de gymnasiale uddannelser. Teksterne er tæt gloseret med en række henvisninger til links på bogens hjemmeside, hvor man kan fordybe sig yderligere. Her er der også forslag til opgaver til bogens temaer og tekster. Opgaverne er forskelligartede og arbejder på forskellige niveauer lige fra tekstgengivelse til -fortolkning. Endvidere er der en række kreative mundtlige og skriftlige opgaver.

Silkeborg og Greve, maj 2007
Bente Gravgaard – Erik Wikkelsø