Hauptindex
Index Aufgabenindex Preisinformation
 
 
Geht´s weiter?
 
Vorwort


Antologien »Geht’s weiter?« indeholder tekstforslag til 5 temaer, der kan læses i sammenhæng eller hver for sig. Teksterne egner sig til ungdomsuddannelsernes 2. til 6. semester. Teksterne varierer i længde og sværhedsgrad, således at de to sidste kapitler bedst egner sig fra anden halvdel af 2.g og frem. De kortere tekster er velegnet til introduktion til temaet, mens de længere bruges bedst senere i forløbet. Temaernes titelbilleder kan bruges som appetitvækker eller som oplæg til afrunding på temaet.

»Geht’s weiter?« indeholder enkelte ældre tekster, men størstedelen er nyere tekster fra de seneste ti år. Gloseringen af teksterne er tæt, således at tekstlæsningen kan være nogenlunde flydende med relativt få ordbogsopslag. Fokuseret tekst- og temarelateret gloseindlæring vil være at finde i opgaverne til bogens tekster, der findes på Tyskforlagets hjemmeside.

Temaerne omhandler forskellige aspekter af det moderne menneskes eksistensgrundlag. Temaet »Deutschland« sigter gennem sang, sagprosa og faktion mod at give eleverne indblik i Tysklands udvikling fra afslutningen af 2. Verdenskrig til »Berlins zweiter Mauerfall«. I emnet »Liebe« spænder kærligheden fra en tilfældig netflirt til at være en spændetrøje. Emnet »Existenz und Identität« omhandler menneskets muligheder og søgen efter identitet. Det hænger dermed godt sammen med emnet »Globalisierung und moderne Menschen«, hvor der grundlæggende anlægges et kritisk syn på globalisering, fordi verden tager sig ens ud overalt. Som konsekvens deraf overlades det moderne menneske til sig selv med en følelse af rodløshed og fortabthed. Antologiens afsluttende kapitel »Randfiguren« fremstiller forskellige typer, som af den ene eller anden grund står uden for det øvrige samfund. For nogle er det selvvalgt, mens det for andre er en konsekvens af fx en anderledes fysik.
Antologiens kapiteloverskrifter udstikker et muligt fokus for tekstlæsningen, mens indholdet åbner for yderligere perspektiver på tværs af bogens kapitler og ud over bogens rammer.
Flere af kapitlerne egner sig til tværfagligt samspil med bl.a. historie, dansk, samfundsfag og psykologi.

På Tyskforlagets hjemmeside er der opgaveforslag til »Stationen Lernen«, hvor eleverne arbejder et forudbestemt minuttal ved hver station. Tidsbegrænsningen motiverer eleverne til at blive færdige eller nå så langt som muligt, og samtidig giver bevægelsen til næste station ny energi til at gå i gang med nye udfordringer. Opgaverne varierer spænder fra grundlæggende grammatiske færdigheder, hultekster, tekstspørgsmål og gloseindlæring til fri tale og skriftlige formuleringsopgaver, digtning samt andre kreative opgaver.

Vores erfaring er, at nogle elever er meget glade for metoden allerede ved første afprøvning, mens andre skal prøve denne undervisningsform et par gange, før de bliver fortrolige med den. Det samme har været gældende for vores kolleger, som har afprøvet den tilgang til undervisningen. Da ›stationsundervisning‹ kan være tidskrævende, kan man med fordel indlægge læsestationer i arbejdet med en længere tekst, hvor multiple choice eller lignende øvelsestyper navigerer eleven frem mod en tekstforståelse. Øvelsesmaterialet er umiddelbart tilgængeligt, men kan også ændres uden problemer, så niveauet i fx induktive grammatiske øvelser tilpasses den enkelte klasse. Opgaverne er i vid udstrækning afprøvet i vores egen undervisning.

Vores pointe er ikke, at der skal arbejdes med stationsundervisning i hver time. Formen er ment som et alternativ og variation til den øvrige undervisning. Vores erfaring er, at stort set alle sekvenser fra en time kan lægges ud som forskellige stationer ligesom opgaverne fra stationerne kan bruges som sekvenser i den almindelige undervisning. Så hvis man ikke er til stationsundervisning, kan man bruge opgaverne på anden vis.

Odense og Kalundborg, november 2011
Heino Aggedam og Kathrine Henriksen