Hauptindex
Index Aufgabenindex Bestilling
 
 
Die Welt, in der wir leben...
- Texte zur Modernität
 

FORORD

"Die Welt, in der wir leben…" er en samling tekster, der alle fra hver sin vinkel belyser modernitet i tysk perspektiv. Tekstsamlingen indledes af Ulrich Greiners artikel om den danske maler Wilhelm Hammershøi. I billederne spejles de stille, næsten stationære og ensomme motiver med den omskiftelige, udpræget dynamiske og relationsprægede verden, som det moderne menneske lever i. Hammershøis værker opfatter Ulrich Greiner som et direkte modbillede til den moderne verden. De stille, afdæmpede, perspektivisk rummelige motiver fascinerer, fordi vi måske finder en ro og inderlighed, som vi søger i en urolig og omskiftelig verden.
Antologiens tekster tematiserer menneskers betingelser i moderniteten, og de viser mange forskellige måder at være sammen og ensom på. Teksterne er realistiske og åbne i deres problemstillinger, og samtidig viser de, at ganske almindelige mennesker rummer en helt speciel verden. Det gør dem både unikke og interessante, fordi vi får lov til at komme på besøg i et sjæleligt univers, der næsten er som et hemmeligt kig ind i en dybt personlig dagbog.
Teksterne giver deres bud på, hvordan moderniteten opleves og gennemleves i forskellige livsfaser. Der er tale om tekster oplevet både ud fra en feminin og maskulin optik. Også barnets tilværelse belyses gennem dets relationer til voksne, som har svært ved at finde sig til rette eller finde en balance i livet, hvor også barnet har en plads.
Teksterne beretter om forelskelse, fortrængte og forbudte følelser i parforhold, i familier og hos den enkelte, der undertiden vælger at vende ryggen til verden for at udleve, opfylde eller bevare sine inderste, men forbudte drømme og behov. Det bringer personerne i konflikt med sig selv og undertiden også med deres omverden.
I det hele taget søger teksterne ind bag konflikten mellem det individuelle og det kollektive, det normale og det vanvittige samt det idylliske og det forfærdelige. Disse forhold belyses gennem den rodløshed og skrøbelighed, der kendetegner det moderne menneske og dets relation(er) til andre mennesker. Teksterne tematiserer tabuiserede traumer og håb og lader læserne lytte til den stemme, der normalt kun høres af individet selv.
Teksterne er illustreret med primært moderne tyske kunstnere som fx Anselm Kiefer og Cornelia Schleime. Kunstværkerne appellerer til elevernes sanser, og deres billedsprog viser en anden vej ind i teksternes temaer. Billeder og tekster tilsammen giver mulighed for at nærme sig moderniteten fra forskellige vinkler og supplerer hinanden til en både tekst- og billedmæssig oplevelse, der lægger op til en indgående beskæftigelse med temaer, der er personligt vedkommende og samtidig rystende, fordi de viser dagligdagens tryghed og rutiner koblet med oplevet kontroltab i en tilsyneladende velordnet verden.
"Die Welt, in der wir leben…" er en temabog, der giver mulighed for at beskæftige sig med moderne tysk litteratur og kunst i en undervisningsmæssig kontekst, der har refleksiv fordybelse og efterfølgende dialog i læringsmæssige rammer som mål.
Teksterne er afprøvet i 2. og 3. g i tyskundervisningen i stx, men de henvender sig til alle gymnasiale niveauer med tysk som fortsættersprog fra 3. semester. For at lette elevernes læsning er teksterne tæt gloseret, og der er på bogens hjemmeside på www.tyskforlaget.dk mulighed for at finde forskelligartede bud på opgaver til tekster, billeder og temaer. Arbejdsopgaverne er tænkt som forslag, som den enkelte lærer og klasse kan editere efter egne ønsker og behov.
Antologien kan naturligt indgå i tværfagligt samarbejde med fx dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og psykologi.