Hauptindex
Index Leseprobe Inhaltsverzeichnis
 
 
 
DIE STILLE NACH DEM SCHUSS
 
FORORD


Efter murens fald i 1989 afsløres et ejendommeligt kapitel i den tysk-tyske historie. Det viste sig, at 10 eftersøgte vesttyske RAF-terrorister i samarbejde med statssikkerhedstjenesten i DDR, Stasi, havde fået en ny identitet i DDR. Dette er emnet for Volker Schlöndorffs film „Die Stille nach dem Schuss“.
Filmens hovedperson er Rita. Man følger hende fra hendes oprindelige tilværelse i Vesttyskland, hvor hun slutter sig til terroristernes væbnede kamp mod den tyske stat. Efter et kort mellemspil i Paris får Rita en ny identitet som almindelig arbejder i socialismens DDR. I centrum står skildringen af den trivielle østtyske hverdag. Men Rita kan ikke flygte fra sin fortid som terrorist. Hun holder fast ved sin retfærdighedssans og sine idealer og må på ny skifte identitet, da hun bliver genkendt. Også i DDR er hun konstant på flugt og må forlade sine nærmeste venner med nyt udseende og navn. Under den sidste flugt bliver hun skudt. Filmen baserer sig på faktiske begivenheder på grundlag af Inge Vietts biografi „Nie war ich furchtloser“.
Hovedtemaerne i filmen er terrorisme og DDRs rolle i den. Selv om Schlöndorff ikke kan identificere sig med personerne, udtaler han: „Ich hätte den Film nie gemacht, wenn ich nicht die Bewunderung für diese Menschen hätte“ og „Der Ansatz war: Wie hat jemand aus dem Westen das Leben in der DDR empfunden“. I centrum for beretningen står dermed mennesket, der kæmper for politiske ideer, men ikke de politiske ideer „an sich“. At tage disse temaer op er vovet, modigt og ikke mindst vigtigt for forståelsen af nyere tysk historie, fordi dette kapitel stadig er ekstremt følsomt og dermed helst fortrænges. I en kølig, nøgtern tone er det lykkedes at skabe en film med stor autenticitet og atmosfære. Autenticitet og fiktion smelter sammen i den lakoniske og prægnante slutreplik, der lyder „Alles ist so gewesen. Nichts war genau so.“
Ved Berlinale 2000 fik filmens skuespillere Bibiana Beglau som Rita og Nadja Uhl som Tatjana Sølvbjørnen, og filmen fik prisen for den bedste europæiske film.
Hvad der rent faktisk skete med de 10 eftersøgte terrorister fremgår af artiklen i Anhang: „Magdeburg statt Mosambique, Köthen statt Kap Verden“. Teksten belyser årsagerne til, at terroristerne forlod RAF og eksillivet i DDR, indtil de blev anholdt og dømt.
„Die Stille nach dem Schuss“ er tæt gloseret og henvender sig især til fortsættersprog på B- og A-niveau i stx, hhx, htx og hf samt begyndersprog fra 4/5. semester.
Til filmen og teksten hører en hjemmeside med opgaver til tekst og film og links til perspektiverende tekster og realkommentarer, der skal uddybe forståelsen af filmens verden og den historiske kontekst. Opgaverne spænder fra tekstnære spørgsmål til film- og forskellige typer skriftlige opgaver, der skal sætte eleverne i stand til mundtligt og skriftligt at bearbejde drejebogen og filmen.
Filmen vil med fordel kunne inddrages i projektarbejde med fx fagene historie, samfundsfag og mediefag.
Kolding og Silkeborg, januar 2005
Mikael Busch - Bente Gravgaard