Hauptindex
Bestellung – DVD Index Bestellung – Buch
 
 
Buddenbrooks
 
VORWORT


Borger og kunstner – lader det sig forene i det lange løb? Omkring århundredskiftet 1900 kastede den unge Thomas Mann sig ud i det, som med et slag skulle gøre ham berømt: En familiekrønike om en lübecker handelsfamilie gennem 4 generationer med undertitlen »Verfall einer Familie« – en familiesaga og samtidig et spejl af det prøjsiske samfund fra Biedermeiertiden til Gründertiden. Ved romanens begyndelse er huset Buddenbrook på toppen, en dominerende magtfaktor i Lübeck med strengt og gudfrygtigt fokus på fornuftige forretninger og solidt plantet i humanistiske traditioner; men med de følgende generationers stadig større hang til kunst bliver købmandskabet i slutfasen en umulighed. Arvingen, Hanno Buddenbrook, en svagelig, sensibel kunstnernatur og fremragende pianist, men uden lyst til eller evner for det forretningsmæssige, dør af tyfus. Da romanen slutter, må de sidste familiemedlemmer helt bogstaveligt overlade pladsen, Buddenbrookhuset, til konkurrenten Hagenström, byens nye matador, der har forstået at indrette sig efter en ny tids ændrede krav.
Thomas Manns mest læste værk er blevet filmatiseret flere gange: i 1959 af Alfred Weidenmann og i 1979 af Franz Peter Wirth som en TV-udgave for ARD i 11 afsnit. Den aktuelle filmatisering (2008) er lavet af købmandssønnen og Thomas Mann-kenderen Heinrich Breloer, som i 2002 lavede tv-dokumentarfilmen »Die Manns – ein Jahrhundertroman«, et prisbelønnet doku-drama over familien Mann. Filmen »Buddenbrooks« har haft som målsætning at være mest mulig tro mod romanklassikeren; en del beskæring har dog været uundgåelig, således bliver fx første generation kun indirekte præsenteret i forbindelse med oplæsning af hele familiegeneraliebladet. Men som romanen fremstår også denne film som et autentisk tidsdokument af en tid med store samfundsmæssige forandringer. Den rummer derfor oplagte muligheder for flerfagligt samarbejde med fag som historie, samfundsfag, musik og dansk med aktuelle temaer som: familiestrukturer (og arrangerede ægteskaber), værdier, individ og samfund, virksomhedsledere i en globaliseret tid, darwinismens lære om »survival of the fittest« m.m.m.; derudover spiller musikken her som i de fleste øvrige Thomas Mann-værker en væsentlig ledemotivisk rolle (Wagner, Schumann m.fl.).
Bogen er tæt gloseret og kan anvendes fra 2.g (A- og B-niveau), samt til voksenundervisning. Som det ses af ovenfor nævnte temaer, behandler »Buddenbrooks« universelle problematikker, som kan behandles dybere og dybere i takt med, at eleverne er i stand til at inddrage historisk og samfundsmæssig indsigt og viden.
I ›Anhang‹ findes der supplerende billedmateriale til teksten samt en oversættelse til højtysk af de dialektprægede sekvenser. Enkelte løsrevne sætninger er omskrevet i gloselisten.
På hjemmesiden kan man finde forskellige materialer og opgaver til teksten.

Marianne Steen Larsen og Ruth Eidseth Rebernik
Hørsholm og Snekkersten, marts 2011