Inhalt Hauptindex Index Bestilling
 

 

FORORD

 

Blitzeis indeholder otte fortællinger af den schweiziske forfatter Peter Stamm samt en artikel af Ulrich Greiner fra ›DIE ZEIT‹.
Det gennemgående tema i fortællingerne er kærlighed. Derudover tematiseres ensomhed, erotik, sygdom og død, hvad enten scenen er Schweiz, Sverige, Italien, Holland, Tyskland eller New York. Der er tale om realistiske fortællinger om unge mennesker, der forelsker sig og skilles, hverdagsfortællinger og øjebliksbilleder fortalt med kærlighedens optik i et kort, præcist sprog om individets arbejde med at bevare sig selv og sin frihed samtidig med et grundlæggende ønske om at indgå i et forhold. En fællesnævner i Stamms tekster finder man i hans reference til George Orwells citat »Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, den Menschen zu sagen, was sie nicht hören wollen«.
Kærligheden præsenteres ikke i de mange triviagtige udgaver, men derimod som et kompliceret følelsesmæssigt samvær, mænd og kvinder altid har længtes efter og ønsker sig, men har svært ved at få til at fungere.
Det fascinerende i fortællingerne er dels den mandlige synsvinkel og dels fortællestilen, som betyder, at en væsentlig del af handlingen ligger skjult under overfladen og appellerer til læserens fantasi. Peter Stamm iagttager, men besvarer ikke de spørgsmål, der melder sig - det overlades til læseren. Ulrich Greiner udtrykker det således i sin artikel i ›DIE ZEIT‹: »Man fühlt sich wie gefangen in dieser stillen Welt, in der sich selbst die Dramen der Leidenschaft so geräuschlos ereignen, als läge überall dichter Schnee«. Videre hedder det i artiklen: »Leben und Literatur sind zweierlei, aber beide sind aufeinander angewiesen. Peter Stamm kennt und beherrscht diese Banalität ziemlich gut, und deshalb sollte er sich hüten, seinem Illusionstalent allzu sehr zu vertrauen«.

Originaludgaven indeholder ni fortællinger. Til denne udgave er udvalgt otte og en artikel om Peter Stamm, som ud over at anmelde Blitzeis også giver et indblik i og en vurdering af Peter Stamms forfatterskab indtil 2002.
Artiklen er ikke gloseret i udgaven. Sprogligt ligger dens ordforråd så tæt på fortællingernes, at den også kan bruges som en test af elevernes gloseindlæring.
Ønsker man i stedet at bruge artiklen som en indføring til forfatterskabet inden læsningen af fortællingerne, kan gloserne til den hentes på forlagets hjemmeside, www.tyskforlaget.dk. Her ligger der endvidere forskelligartede opgaver til fortællingerne sammen med perspektiverende materiale om Peter Stamm og hans forfatterskab.
Hjemmesiderne er tænkt som en inspirationskilde, der også giver mulighed for at inddrage IT i tyskundervisningen som en naturlig informationskilde og arbejdsform.

Blitzeis er primært velegnet til fortsættersprog fra 2. - 3. g og HF-tilvalg samt tilsvarende niveauer i handelsskolen og voksenundervisningen.

August 2002
Leif Christophersen, Bente Gravgaard, Erik Wikkelsø Pedersen