Hauptindex
Index Aufgabenindex Preisinformation
 
 
Bis ans Ende der Welt
- Texte zum Thema Reisen
 
VORWORT


»Bis ans Ende der Welt, Texte zum Thema Reisen« indeholder 20 tekster, der anlægger varierende vinkler på emnet rejse. Der er mange forskellige måder at rejse på, fra den trivielle pakkeferie til rejsen der griber afgørende ind i ens liv. For alle teksterne gælder det, at de både er ydre og indre rejser. Personerne rejser over (lande)grænser og kommer til fjerne egne af kloden, men samtidig overskrider de også egne grænser og opdager nye sider af sig selv. Rejsen kommer på den måde – mere eller mindre bevidst – i høj grad til at handle om identitet og identitetssøgning. I mødet med fremmed kultur og fremmed natur, der både kan være spændende og skræmmende, bliver identiteten udfordret, og der bliver vendt op og ned på normer og vaner. På rejsen forsøger man at finde sig selv eller måske at finde sig til rette både med sig selv og sin omverden. Mennesker på rejse søger deres plads mellem det magelige og det udfordrende.

Der kan være mange motiver for at begive sig på en rejse. Teksterne er samlet i undertemaer, der kategoriserer de ønsker, længsler, drømme, frustrationer eller andre forhold, der har drevet personerne til at rejse. Naturligvis er der ofte tale om blandede motiver, og flere tekster kunne også indgå i et andre undertemaer.
De korte tekster i »Einführung« er tænkt som appetitvækkere til temaet rejse.
Teksterne under »Die Urlaubsreise« beskæftiger sig med og problematiserer forestillingerne om strand og palmer som drivkraft til rejsen, hvilket nok almindeligvis og for mange brugere af især rejseindustriens rejsemål er første association til ordet ferierejse.
Teksterne i temaet »Die Reise ins Unbekannte« stiller frem for alt spørgsmålet: Hvad får mennesker til at begive sig på rejser, der medfører ubehageligheder, ultimative udfordringer og måske oven i købet livsfare? Teksterne behandler motiverne for rejselysten og det ekstreme og søger svar på spørgsmålene: Er det en indre trang, eventyrlyst eller måske jagten på lykken?
I temaet »Die Reise die mein Leben ändern sollte« møder vi mennesker, der med deres rejser ønsker at komme væk fra en indholdsløs og i nogle tilfælde uudholdelig hverdag. De søger på hver sin måde efter en ny mening. Rejsen giver dem distance, fornyet luft og mod til at ændre på forhold, der er ved at tage livet af dem.
Det sidste undertema er »Reise und Beruf«. Temaet afspejler det moderne samfund, hvor mange mennesker rejser som et led i deres arbejde. Mens nogle rejser af karrierehensyn, rejser andre, fordi det er den eneste mulighed, de ser. Nogle rejser af lyst, hvorimod andre mener, at de dermed betaler en høj pris i form af rodløshed og vanskeligheder med medmenneskelige relationer.
Bogen er illustreret med fotos og reklamer fra tysksproget rejse- og turistmateriale og med malerier af kendte tysksprogede kunstnere. Billedmaterialet har en historisk dimension, da der er medtaget både datidigt og nutidigt billedmateriale. Billederne understreger og supplerer teksternes stemninger og temaer og kan både bruges som afsæt til arbejdet med teksterne og som perspektivering.

Teksterne, der er af forskellig tekstlængde, repræsenterer mange genrer og omfatter bl.a. lyrik, noveller, fortællinger, romanuddrag, eventyr, artikler, rejsebeskrivelser, selvbiografier og blandingsformer. Forfatterne kommer fra Tyskland, Østrig og Schweiz og teksterne er skrevet primært efter 1945. Den nyeste tekst er fra 2007.

»Bis ans Ende der Welt, Texte zum Thema Reisen« er velegnet til tysk fortsættersprog i de gymnasiale uddannelsers 2g og 3g. Teksterne er fyldigt gloseret, og der hører en hjemmeside til bogen, hvor der er inspiration til tværgående opgaver og andet materiale til undervisningen.
Temaet »rejse« er oplagt som fler- eller tværfagligt samarbejde, og flere af teksterne lægger også op til et naturligt og udbytterigt samarbejde med fag som fx dansk, historie, psykologi, religion, samfundsfag, billedkunst og idræt.

Riskov, maj 2009
Lisbet Iversen