Inhalt Hauptindex Index Bestilling
 

 

FORORD

 

Karen Duve er født i 1961 i Hamburg. I 1999 udgav hun både den anmelderroste Regenroman og novellesamlingen Keine Ahnung. Herfra stammer de fleste af de tekster og tekstuddrag, som er medtaget i denne udgivelse. Også et mindre uddrag af hendes anden, nyligt udkomne roman Dies ist kein Liebeslied fra 2002 er med.
Fælles for teksterne er er den kvindelige hovedperson, der samtidig er jeg-fortæller. Selv om der er tale om forskellige fiktive figurer, fremviser hovedpersonerne genkendelige træk og egenskaber, der gør, at man fristes til at læse teksterne som én lang beretning om et kvalfuldt kvindeliv. Det starter med den lille pige i Die Strumpfhose, fortsætter med den halvvoksne skolepige fra Dies ist kein Liebeslied og den unge kvinde, som tjener penge ved tilfældige jobs, og som trods forældrenes forventninger ikke har kunnet bekvemme sig til at gå i gang med en uddannelse. Hende møder vi i Keine Ahnung, 89/90 og Die Miami Dream Men Show. Og endelig genfinder vi alle krisetegnene hos den gifte kvinde fra Regenroman.
Disse figurer har alle en ekstremt svag selvtillid og føler sig fundamentalt usikre på, hvem de er, og hvad de vil med deres liv. Ofte er der tale om stærkt selvdestruktive tilbøjeligheder. Der antydes gang på gang familiære forklaringer som fx omsorgssvigt fra forældre, der foretrækker den ukomplicerede, veltilpassede søster. Alligevel bliver Karen Duve ikke sentimental. Tværtimod er de voldsomme eksistentielle problemer skildret med en barsk og nøgtern realisme spækket med ironi og sort humor.
Den specielle blanding af fintfølende indblik i de vanskeligheder, der er forbundet med den unges identitetsdannelse, og den distancerende stil, Karen Duve benytter sig af, har eleverne sans for. Det samme gælder de dybdeskabende symboler, som løfter fortællemåden ud over en ren psykologisk realisme.
Karen Duve ligner en ener. Men eleverne vil ikke desto mindre kunne trække paralleller til andre nutidige forfattere, hvis personer bevæger sig i et postmodernistisk univers, hvor autoriteter og rollemodeller ikke længere findes, og hvor den enkelte er ladt i stikken - svæver frit i rummet som astronauterne i Keine Ahnung. Når kortvarige kontakter opstår, vækker det nærmest forundring. Fællesskaber forekommer ikke. Men af og til peges der på en mulighed for, at det enkelte individ kan træde ud af sin egen personlige krise.
Der er en forskel i teksternes sværhedsgrad. Det har vi markeret med forskellige farver over teksterne, sådan at Die Strumpfhose og uddraget af Dies ist kein Liebeslied er grøn og kan læses i 1.g og 1. HF, Keine Ahnung, uddraget af Regenroman og 89/90 er blå og mest egnet til 2.g og 2. HF, og Die Miami Dream Men Show er rød og egnet til slutningen af 2.g., 2.HF eller 3.g.

Opgaver til teksterne ligger på internettet på adressen www.tyskforlaget.dk. I vores bog Opgave og Tekst, Tyskforlaget 2003, har vi gjort rede for de principper, der ligger til grund for den type opgaver, som vi har udarbejdet og afprøvet til Karen Duves tekster.

December 2002
Nanna Bjargum, Hanne Geist, Merete Vonsbæk