Abonnementsordning

 

Tyskforlaget tilbyder tysklærere, faggrupper, skoler, amtscentre og biblioteker en abonnementsordning for alle vore nye udgivelser. Som abonnent modtager man vore nye titler umiddelbart efter udgivelsen til en reduceret pris (ca. 43% rabat) .

Man kan fx tilmelde tyskgruppen som helhed eller dele af den. Endvidere kan man privat tilmelde sig abonnementet. Forudsætning for abonnementet er, at Tyskforlaget modtager navnene på faggruppens medlemmer, og at abonnementet i antal ikke overstiger faggruppens antal af lærere.
Abonnementet løber helårligt (januar - december) og med abonnementet forpligter man sig til at modtage alle titler, der udkommer inden for en abonnementsperiode.
 
Titlerne annonceres i bl.a. "Meddelelser", "Querschnitt", "Gymnasieskolen" og på Tyskforlagets website, hvor man kan læse mere om udgivelserne.
 
Abonnementet kan opsiges skriftligt med 14 dages varsel med udgang af den løbende abonnementsperiode.

Betaling for abonnementet sker ved modtagelse af bøgerne.
 

Tilmelding til abonnement kan foregå per e-mail, brev eller telefon.